CATOR Catalana de Tractament d'Olis Residuals, S.A. (CATOR)

Regeneració d’olis usats

Nom empresa:
CATOR Catalana de Tractament d'Olis Residuals, S.A. (CATOR)

Adreça

Oficines Centrals: C/Puig i Cadafalch nº17, 08191 Rubí, Barcelona

Planta de Regeneració: Carretera Reus-Montblanc, antiga C-14, km 19,2 43460 Alcover


Telèfon: 93 488 19 19
Web: http://www.cator-sa.com
Email: info@cator-sa.com
Contacte: Lluís Gimeno Valls, lluis.gimeno@cator-sa.com


Tipus de residu que gestiona:

Oli mineral i sintètic usat

 

CATOR es una empresa de serveis mediambientals especialitzada en la recollida i regeneració d’olis minerals i sintètics usats.

Disposa de la única planta de regeneració existent a Catalunya. Ubicada a Alcover (Tarragona)  es tracta d’una instal·lació compacta, d'alta eficiència i amb una capacitat de tractament de 42.000 tones a l'any d’oli usat.

CATOR regenera oli usat provinent principalment de Catalunya, però també d’altres CCAA d’Espanya i d’altres països d’arreu del món.

Mitjançant la regeneració es converteix l’oli usat, un residu, en una matèria primera per produir nous lubricants. D’aquesta forma CATOR fomenta l’economia circular de l’oli allargant la vida d’un recurs natural escàs i reduint les emissions de CO2, ja que l’alternativa de tractament de l’oli usat és la valorització energètica (cremar-lo).

El servei de recollida i regeneració de CATOR està certificat per les normes ISO 9001, ISO14001 i OSHAS 18001. A més CATOR disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la contribució de la seva activitat a la preservació del medi ambient.

En base a l’experiència adquirida al llarg dels anys en la gestió i regeneració d’olis lubricants usats, CATOR ofereix els seus serveis a productors de residus (tallers i industries), grups empresarials, gremis, associacions i/o Administracions Públiques.

Tanmateix, la planta de CATOR és un centre obert d'informació i formació ambiental, tant pel públic en general com a centres escolars i  universitats.