Cespa Gestión de Residuos, S.A.U

Abocadors controlats

Nom empresa:
Cespa Gestión de Residuos, S.A.U

Adreça

Seu Social: Avda Catedral 6-8. 08002  Barcelona

 


Telèfon: 93 579 62 24
Web: http://www.ferrovialserviciosmedioambientales.com
Email: comercialdr1@ferrovial.com

Tipus de residu que gestiona:

Residus Industrials No Especials/Especials i Residus Sòlids Urbans.

 

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS (Cespa) és una de les societats que formen part del Grup Ferrovial Servicios España, dedicada principalment, a la prestació de serveis ambientals i al tractament de residus.

Aquesta línia de negoci agrupa tots els serveis prestats a empreses industrials i de serveis, tant públiques com a privades:

 

 

 

El nostre model es basa en definir alternatives apropiades per a la gestió global dels residus generats en qualsevol activitat. Estudiem la valorització o reciclat de cada flux de residu en funció de la seva naturalesa. L’objectiu principal és minimitzar qualsevol impacte advers sobre l'entorn.

 

CESPA disposa, a Catalunya, de plantes de tractament de residus pròpies a Hostalets de Pierola (abocador Classe II i Planta de Selecció d'Envasos), Santa Maria de Palautordera (Planta de recuperació d'Alumini, Planta de Selecció d'Envasos i abocador Classe II clausurat), Reus (abocador Classe II) i una planta de fabricació de CSR a Zona Franca, així com concessions administratives d'Ecoparcs i plantes de tractament. Disposem a més de Centres de Transferència per a tot tipus de residus industrials.

 

Cespa té implantats i certificats a nivell nacional per a totes les seves activitats:

  • Sistema de Gestió de Qualitat  (ISO 9001)
  • Sistema de Gestió Mediambiental (ISO 14001)
  • Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (OHSAS 18001)

 

Disposa de totes les autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del servei: 

  • Autorització com a Transportista de Residus Perillosos i No Perillosos a nivell nacional  
  • Autorització com a Agent de Residus  
  • Autorització com Negociant de residus  
  • Autorització com a Operador a nivell Nacional: emmagatzematge, tractament, valorització i/o eliminació de residus