Distiller S.A.

Valorització i Recuperació de Solvents

Nom empresa:
Distiller S.A.

Adreça

Pol. Industrial Urvasa, c/ Vallès s/n - 08130 Santa Perpètua de Moguda


Telèfon: 93 560 76 63
Fax: 93 560 79 63
Web: http://www.distillersa.com
Email: info@distillersa.com

Tipus de residu que gestiona:

Recuperació de dissolvents, evaporació de solucions aquoses salines, centre de transferència de terres contaminades i Assecat de llots orgànics amb dissolvents i/o aigua.

 

DISTILLER és una empresa líder en el tractament i gestió de residus industrials, oferint als seus clients una solució eficaç i de qualitat en la gestió i control dels seus residus.

Tenim més de 30 anys de experiència en el tractament i gestió de residus industrials, aportant un equip humà altament qualificat i format, apostant per la formació continuada dels nostres empleats per poder donar una resposta eficaç, professional, propera i econòmica.

Estem treballant per empreses líders en la indústria farmacèutica, d’automació, pintures, vernissos, tintes, adhesius…essent la fidelitat dels nostres clients la millor referència.

DISTILLER garanteix control i transparència màxima en el tractament i gestió dels residus complint amb les lleis Europees vigents sobre residus tòxics i perillosos. Som una empresa de referència a Catalunya, autoritzada per la Agencia de Residus de Catalunya des de 1986, amb el codi de gestor E-04.86 i amb el de transportista de residus T-1897.

Disposem d’una amplia gamma de tractaments entre els que figuren:

    Gestió per l’eliminació de residus no recuperables.
    Recuperació de dissolvents amb tractaments de destil·lació/rectificació.
    Destil·lació de solucions aquoses contaminades.
    Assecat de llots orgànics amb dissolvents i/o aigua.
    Emmagatzematge i transferència de terres contaminades.
    Depuració d’aigües residuals.