Ditecsa, Soluciones medioambientales

Valorització i Recuperació de Solvents

Nom empresa:
Ditecsa, Soluciones medioambientales

Adreça

Centro Derpin: Polígon Industrial Can Buscarons de Baix - C/ Can Buscarons de Baix, 8-10 - 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

Sede Central: Avenida de la Buhaira, 28 - 41018 - Sevilla


Telèfon: 93 572 13 87
Fax: 93 572 06 18
Web: http://www.grupoditecsa.com
Email: jsanchis@grupoditecsa.com
Contacte: Jordi Sanchis Blat


Tipus de residu que gestiona:

Dissolvents orgànics i residus en base solvent.

 

DERPIN S.A, fundada al 1981, està homologada per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya amb el codi de Tractador E-10.88. DERPIN gestiona el tractament i el reciclatge de dissolvents i altres residus industrials en base solvent, dins l'àmbit estatal.

Els dissolvents i residus tractats a les instal·lacions provenen de diferents sectors d' activitats com: fabricació de pintures, laques, esmalts, vernissos arts gràfiques, fabricació de tints, indústria farmacèutica de base, laboratoris farmacèutics , indústria química, fabricació de resines, fabricació d'automòbils, indústria galvanotècnica i fabricació de coles i adhesius.

Tractaments:

    Recuperació per destil·lació: Processos de destil·lació simple de dissolvents de neteja, en instal·lacions de fabricació de pintures, tintes, vernissos , etc.
    Recuperació per rectificació: Processos de destil·lació fraccionada de dissolvents residuals, de processos químics, en l'indústria de base de les empreses químiques i farmacèutiques.
    Centre de recollida i transferència :A través del nostre Centre de Recollida i Transferència podem gestionar una gran diversitat de residus especials i no especials, escollint sempre el tractament més adequat per a cadascun d’ells; prioritzant sempre la valorització i el compliment més estricte de la normativa vigent en medi ambient. Com a Centre de Recollida i Transferència disposa d’un magatzem de 200 metres cúbics i una capacitat de 3.000 tones anuals.

DERPIN S.A, fabrica i comercialitza diversos tipus de dissolvents, d' acord amb les necessitats de cada sector, els més usuals són:

    SOLVENT C.Q.101 - Dissolvent per dilució i fabricació de pintures.
    SOLVENT NF- 0014 - Dissolvent de neteja.
    SOLVENT NF- 0013 - Descapant per a pintures
    SOLVENT NF- 0008- Dissolvent desengrassant.

DERPIN, S.A. està certificada amb la norma ISO 14001 i disposa de l'autoritzación ambiental corresponent. És membre d'ASEGRE (Asociación Española de Gestores de Residuos Especiales), d'ACITRE (Associació Catalana d'Instal·lacions de tractament de Residus Especials) i de CEADS (European Federation of Special Waste Industries).

DERPIN S.A., també disposa d' una secció com a majorista importador de productes químics industrials tècnics i purs.