Grup HERA

Abocadors controlats

Nom empresa:
Grup HERA

Adreça

Sede social: c/ Numància 185, 6º. 08034 Barcelona
Centro de reciclaje o depósito controlado: Dipósit Controlat de Coll Cardús. Ctra. Terrassa - Manresa Km 28,2 08233 Vacarisses


Telèfon: 93 205 10 10
Fax: 93 205 18 81
Web: http://www.heraholding.com
Email: info@heraholding.com
Contacte: Jordi Llibre


Tipus de residu que gestiona:

Residus inerts i no especials

 

El Grup HERA és va fundar als anys 90 a Barcelona,  actualment és un Grup empresarial internacional, capdavanter en el camp de la gestió integral de residus i recursos mediambientals, amb instal·lacions pròpies a Europa i Llatinoamèrica, i marcada presència a Àsia, Canadà i Orient Mitjà.

A Catalunya disposa del dipòsit controlat de Pujalt, on es tracten residus industrials, i del Parc Tecnològic de Residus Renovables de Vacarisses, complex ambiental amb diferents instal·lacions de tractament de residus, entre les quals es pot destacar el dipòsit controlat i el CTR Vallès (Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental), que tracta els residus municipals de tots els vallesans.

Des de fa més de 20 anys, el Grup HERA ofereix solucions ambientals integrals i eficients a les administracions públiques, a la industria i al sector privat, dins de les següents àrees d’activitat:

 

ACTIVITATS DE VALORITZACIÓ

 

De Residus a Materials / Energia Renovable

 • Tractament Mecànic i Biològic (TMB)
 • Tecnologia Biodigester Integra ®  de metanització low cost
 • Obtenció de biogàs del procés de digestió anaeròbia de la matèria orgànica – biometanització
 • Gasificació (amb o sense plasma)
 • Recuperació de pintures i dissolvents
 • Recuperació de materials preciosos
 • Valorització de pols d’aceria (EAF Dust Tecnologia Óxidos Recumet ®)
 • Valorització de RCD’s (Residus Construcció i Demolició)
 • Gestió integral de NFU’s (Neumàtic Fora d’Us)
 • Valorització de llots i concentrats de lixiviats

 

D’Aigua Residual a Aigua Neta

 • Tractament d’aigües residuals i lixiviats de gestió de residus
 • Depuració d’aigües residuals urbanes i industrials

 

D’Emissions a Energia Renovable 

 • Captació i valorització de biogàs
 • Transformació en biometà per injecció a la xarxa de gas o per ús en flota de vehicles
 • Biogàs reformat amb vapor per la producció d’hidrogen

 

De Sòls Contaminats a Espai

 • Tecnologia avançada en descontaminació de sòls

 

ACTIVITATS DE DISPOSICIÓ / ELIMINACIÓ