ACITRE, L'Associació Catalana D'Instal·lacions de Tractament
de Residus Especials, gestiona el 95% del sector català de residus

Empreses asociades per sectors

Tractament Físic Químic:

Recuperació de solvents:

Recuperació d'envasos:

Abocadors controlats:

Gestió de residus incinerables:

Centre de recollida i transferència:

Gestió d'olis usats:

Residus líquids aquosos no especials:

© ACITRE
(Associació Catalana d'Instal·lacions de Tractament de Residus Especials)
Carrer Constança, 5 - 08029 Barcelona (Spain)
Tel: 93 394 44 59 · Fax: 93 419 60 94 ·contacto@acitre.org
Manteniment Web WEBFINE