Gestió i Recuperació de Terrenys, S.A.

Abocadors controlats

Nom empresa:
Gestió i Recuperació de Terrenys, S.A.

Adreça

Paratge de Magrells, s/n, 43746 Tivissa (Tarragona)

Nº gestor:  E-868.04

Nima: 4300047822


Telèfon: 977 296 522
Fax: 977 522 387
Web: http://www.fccambito.es
Email: mcarerach@dricc.com
Contacte: Mariona Carerach


Tipus de residu que gestiona:

Dipòsit Residus Industrials No Perillosos i Residus urbans.

 

Instal.lació de recuperació i valorització de paper i cartró, plàstics i fustes.

El dipòsit controlat de residus industrials no perillosos i residus urbans de Gestió i Recuperació de Terrenys está ubicat a Tivissa (Tarragona), amb la seva correspondent planta de tractament de lixiviats i laboratori de control. Aixímateix disposa d’una instal.lació de recuperació de fraccions valoritzables de paper, cartró, plàstics i fustes.

L’empresa disposa de les certificacions de qualitat, mediambientals  i de riscos laborals ISO 9001, ISO 14.001, OSHAS 18001 y EMAS.